Warning: Use of undefined constant P_EVENT - assumed 'P_EVENT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/afrodyta/domains/wsth.edu.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 195

Warning: Use of undefined constant P_NOTICE - assumed 'P_NOTICE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/afrodyta/domains/wsth.edu.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 196

Warning: Use of undefined constant P_WARNING - assumed 'P_WARNING' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/afrodyta/domains/wsth.edu.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 399

Warning: Illegal string offset 'page' in /home/afrodyta/domains/wsth.edu.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 461

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/afrodyta/domains/wsth.edu.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 486

Warning: Illegal string offset 'page' in /home/afrodyta/domains/wsth.edu.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, string given in /home/afrodyta/domains/wsth.edu.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 73

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/afrodyta/domains/wsth.edu.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 212

Warning: Use of undefined constant P_NOTICE - assumed 'P_NOTICE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/afrodyta/domains/wsth.edu.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 507
Start / Skróty / Stypendia
Stypendia
 
1.    Maksymalny średni miesięczny dochód netto (kwota po odjęciu wszystkich ustawowych składek i należnego podatku) na osobę w rodzinie studenta w roku podatkowym 2007, uprawniający do ubiegania się o formy pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, mieszkaniowe), wynosi 572 zł.
W nieprzekraczalnym terminie 4 listopada 2008 r. należy złożyć w dziekanacie uczelni wniosek o przyznanie pomocy materialnej (druk do pobrania w dziekanacie i na stronie internetowej szkoły).
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia dokumentujące trudną sytuację materialną rodziny.
2.    Stypendium mieszkaniowe jest przyznawane z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, studentom studiów stacjonarnych znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium to przysługuje jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
3.    Zapomoga przysługuje studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Zapomogę można otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim.
4.    Stypendium specjalne może otrzymać student będący osobą niepełnosprawną. Wniosek musi zawierać zaświadczenia dokumentujące ten fakt.
5.    Wszelkich informacji o systemie stypendialnym udziela mgr Piotr Rzeńca (również drogą elektroniczną: piotr.rzenca@wsth.edu.pl)
Łódź, 01.10.2008 r.
                                                         
 
Przewodniczący 
Uczelnianej Komisji Stypendialnej
mgr Piotr Rzeńca


 

Regulamin przyznawania stypendiów w roku akademickim 2008/2009.

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.

Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej.

Wykaz dokumentów potwierdzających dochody w rodzinie studenta.

Wniosek o przyznanie zapomogi.

Na skróty


PartnerzyWyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. 0 24 235 23 70