Oferta edukacyjna / program dziennych
Menu
|
Znajdź nas
w sieci
program dziennych

TURYSTYKA I REKREACJA (studia stacjonarne)*
I semestr

Zajęcia dydaktyczne:

 

Blok przedmiotowy

 

Nazwa
przedmiotu

I semestr

Liczba
godzin

Forma
zalicze-nia

W

ĆW

K

Blok przedmiotów kształcenia ogólnego

Ekonomia

30

15

---

E

Psychologia

15

15

---

Z

Historia architektury i sztuki

15

15

---

Z

Blok przedmiotów geograficznych

Geografia fizyczna

15

15

---

E

Geografia społ.-ekonom.

15

15

---

E

Blok przedm. zawodowych:

Turystyka

Prawo w turystyce i rekreacji

15

15

---

E

Podstawy turystyki

15

15

---

E

Blok przedm. zawodowych:

Hotelarstwo

Podstawy hotelarstwa

---

---

15

Z

Blok przedm. zawodowych:

Gastronomia

Podstawy gastronomii

---

---

15

Z

Blok przedm. zawodowych:
Rekreacja

Wychowanie fizyczne

---

30

---

Z

Języki obce

Język angielski

---

45

---

Z

Język do wyboru:
j. francuski
j. hiszpański
j. niemiecki
j. rosyjski
j. włoski

---

45

---

Z

 

 

120

225

30

= 375 h

UWAGI:

  1. Skróty: W - wykład, ĆW - ćwiczenia, K - konwersatorium, E - egzamin, Z - zaliczenie, t. - tydzień

  2. Przedmioty, których nazwy zostały zapisane czarną, pogrubioną czcionką stanowią standardy nauczania dla kierunku turystyka i rekreacja (studia I stopnia/licencjackie).

  3. Po I roku studenci wybierają jedną z czterech specjalizacji: organizacja turystyki (kolor zielony), organizacja hotelarstwa (kolor niebieski), organizacja gastronomii (kolor czerwony) lub organizacja rekreacji (kolor różowy). Główne praktyki zawodowe z wybranej specjalizacji odbywają się po II roku (6 tyg.)

  4. W semestrze III-VI z listy zaproponowanych zajęć student zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybiera jeden lub dwa przedmioty.

*Na studiach niestacjonarnych obowiązuje taki sam układ przedmiotów, ale w wymiarze godzinowym 60%.

II SEMESTR

Zajęcia dydaktyczne:

 

Blok przedmiotowy

 

Nazwa
przedmiotu

II semestr

Liczba
godzin

Forma
zalicze-nia

W

ĆW

K

Blok przedmiotów kształcenia ogólnego

Historia architektury i sztuki

---

15

---

E

Blok przedm. zawodowych:

Turystyka

Marketing usług turystycznych
i rekreacyjnych

15

15

---

Z

Ekonomika turystyki
i rekreacji

15

15

---

Z

Pilotaż i przewodnictwo turystyczne

15

15

---

Z

Blok przedm. zawodowych:

Hotelarstwo

Organizacja i funkcjonowanie obiektów hotelowych

15

15

---

E

Blok przedm. zawodowych:

Gastronomia

Surowce i produkty spożywcze w gastronomii

15

15

---

E

Blok przedm. zawodowych:

Rekreacja

Podstawy rekreacji

15

15

---

E

Fizjologia człowieka

30

15

---

E

Wychowanie fizyczne

---

30

---

Z

Języki obce

Język angielski

---

45

---

Z

Język do wyboru:
j. francuski
j. hiszpański
j. niemiecki
j. rosyjski
j. włoski

---

45

---

Z

 

 

120

240

---

= 360 h

 Ćwiczenia terenowe i praktyki:

Nazwa praktyk

Czas trwania

Forma zaliczenia

Region łódzki

24 g.

Z

Polska północna

30 g.

Z


III SEMESTR

Zajęcia dydaktyczne:

 

Blok przedmiotowy

 

Nazwa
przedmiotu

III semestr

Liczba
godzin

Forma
zalicze-nia

W

ĆW

K

Blok przedmiotów kształcenia ogólnego

Technologia informacyjna

---

30

---

Z

Organizacja i zarządzanie

15

15

---

Z

Blok przedmiotów geograficznych

Geografia fiz. Polski

15

15

---

E

Geografia społ.-ekon. Polski

15

15

---

E

Blok przedm. zawodowych:

Turystyka

Obsługa ruchu turystycznego

15

15

---

E

Socjologia podróży

15

15

---

E

Pedagogika turystyki

15

15

---

E

Przedmiot do wyboru:
1. Turystyka aktywna
i specjalistyczna

2. Parki narodowe w Polsce
i na świecie

3. Turystyka uzdrowiskowa

---

---

30

Z

Blok przedm. zawodowych:

Hotelarstwo

Organizacja i technika usług hotelarskich

30

30

---

E

Przedmiot do wyboru:
1. Wyposażenie techniczne obiektów hotelowych
2. Usługi hotelowe
w uzdrowiskach

---

---

30

Z

Blok przedm. zawodowych:

Gastronomia

Podstawy żywienia człowieka

15

15

---

E

Podstawy technologii gastronom.

15

15

---

Z

Przedmiot do wyboru:
1. Wyposażenie techniczne obiektów gastronomicznych
2. Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego
3. Projektowanie zakładów gastronomicznych

---

---

30

Z

Blok przedm. zawodowych:

Rekreacja

Wychowanie fizyczne

---

30

---

Z

Wychowanie zdrowotne

15

15

---

E

Historia kultury fizycznej

15

15

---

E

Przedmiot do wyboru:
1. Piłka siatkowa
2. Pływanie
3. Taniec towarzyski

---

---

30

Z

Języki obce

Język angielski

---

45

---

Z

Język do wyboru:
j. francuski
j. hiszpański
j. niemiecki
j. rosyjski
j. włoski

---

45

---

Z

 

 

90

240

30

= 360

IV SEMESTR

 

Blok przedmiotowy

 

Nazwa
przedmiotu

IV semestr

Liczba
godzin

Forma
zalicze-nia

W

ĆW

K

Blok przedmio-tów kształcenia ogólnego

Ekologia i ochrona środowiska

30

15

---

E

Blok przedm. zawodowych:

Turystyka

Geografia turystyczna Polski

30

15

---

E

Produkt turystyczny

30

15

---

E

Metody badań w turystyce

---

---

10

Z

Seminarium dyplomowe

---

---

15

Z

Zarządzanie biurem turyst.

15

15

---

E

Przedmioty do wyboru (2x30):
1. Mniejszości narodowe
i religijne w Polsce

2. Ośrodki pielgrzymkowe
3. Turystyczne wykorzystanie muzeów
4. Zamki, pałace i dwory
w Polsce

5. Agroturystyka
6. Zagospodarowanie turystyczne

---

---

2x30

Z

Blok przedm. zawodowych:

Hotelarstwo

Seminarium dyplomowe

---

---

15

Z

Zarządzanie hotelem

15

15

---

E

Przedmioty do wyboru (2x30):
1. Systemy informatyczne
w hotelarstwie

2. Agroturystyka
3. Usługi hotelowe
w uzdrowiskach

4. Hotele kasyna
5. Hotele typu spa
6. Hotele butikowe

---

---

2x30

Z

Blok przedm. zawodowych:

Gastronomia

Seminarium dyplomowe

---

---

15

Z

Organizacja pracy
w gastronomii

15

15

---

E

Przedmioty do wyboru (2x30):
1. Informatyka
w gastronomii

2. Kuchnia polska
3. Zarządzanie obiektem gastronomicznym
4. Gastronomia
w agroturystyce

5. Dietetyka
6. Pracownia technologiczno-żywieniowa

---

---

2x30

Z

Blok przedm. zawodowych:

Rekreacja

Wychowanie fizyczne

---

30

---

Z

Seminarium dyplomowe

---

---

15

Z

Zarządzanie obiektem rekreacyjnym

15

15

---

E

Przedmioty do wyboru (2x30):
1. Rekreacja osób dorosłych
2. Rekreacja osób niepełnosprawnych
3. Rekreacja osób
w podeszłym wieku

z elementami gerontologii

1. Fitness
2. Futsall
3. Pływanie

---

---

2x30

Z

Języki obce

Język angielski

---

45

---

Z

Język do wyboru:
j. francuski
j. hiszpański
j. niemiecki
j. rosyjski
j. włoski

---

45

---

Z

 

 

105

180

75

= 360 h

Ćwiczenia terenowe i praktyki:

Nazwa praktyk

Czas trwania

Forma zaliczenia

Polska południowa

30 g.

Z

Biuro turystyczne

4 tyg.

Z

Hotel

4 tyg.

Z

Obiekt gastronomiczny

4 tyg.

Z

Obiekt rekreacyjny

4 tyg.

Z


V SEMESTR

Zajęcia dydaktyczne:

 

Blok przedmiotowy

 

Nazwa
przedmiotu

V semestr

Liczba
godzin

Forma
zalicze-nia

W

ĆW

K

Blok przedmiotów geograficznych

Geografia fiz. świata

15

15

---

E

Geografia społ.-ekon. świata

15

15

---

E

Blok przedm. zawodowych:

Turystyka

Geografia turystyczna świata

30

15

---

E

Metody badań w turystyce

---

---

10

Z

Seminarium dyplomowe

---

---

30

Z

Przedmiot do wyboru:
1. Strategie rozwoju turystyki
2. Lokalna polityka turystyczna
3. Doradztwo turystyczne

15

15

---

E

Przedmiot do wyboru:
1. Walory turystyczne Alp
2. Walory turystyczne
Himalajów

3. Walory turystyczne Karpat

---

---

15

Z

Blok przedm. zawodowych:

Hotelarstwo

Seminarium dyplomowe

---

---

30

Z

Przedmiot do wyboru:
1. Organizacja kongresów
i konferencji

2. Systemy hotelowe
w Polsce i na świecie

3. Geografia hotelarstwa

15

15

---

E

Przedmiot do wyboru:
1. Savoir-vivre
2. Troska o klienta
3. Kontakty międzykulturowe

---

---

15

Z

Blok przedm. zawodowych:

Gastronomia

Seminarium dyplomowe

---

---

30

Z

Przedmiot do wyboru:
1. Kuchnie świata
2. Sieci gastronomiczne
w Polsce i na świecie

3. Towaroznawstwo napojów

15

15

---

E

Przedmiot do wyboru:
1. Savoir-vivre
2. Troska o klienta
3. Kontakty międzykulturowe

---

---

15

Z

Blok przedm. zawodowych:

Rekreacja

Seminarium dyplomowe

---

---

30

Z

Przedmiot do wyboru:
1. Organizacja imprez rekr.
2. Teoria sportów rekreacyjnych
3. Turystyka aktywna
i specjalistyczna

15

15

---

E

Przedmiot do wyboru:
1. Bilard
2. Tenis stołowy
3. Zabawy i gry ruchowe

---

---

15

Z

Języki obce

Język angielski

---

45

---

Z

Język do wyboru:
j. francuski
j. hiszpański
j. niemiecki
j. rosyjski
j. włoski

---

45

---

Z

 

 

85

210

45

= 375 h


VI SEMESTR

 

Blok przedmiotowy

 

Nazwa
przedmiotu

VI semestr

Liczba
godzin

Forma
zalicze-nia

W

ĆW

K

Blok przedmiotów kształcenia ogólnego

Przedmiot do wyboru:
Etyka
Filozofia
Wybrane zagadnienia rynku pracy

15

15

---

Z

Blok przedm. zawodowych:

Turystyka

Krajoznawstwo

15

15

---

Z

Seminarium dyplomowe

---

---

15

Z

Informacja i promocja w tur.

---

---

15

Z

Przedmiot do wyboru:
1. Walory turystyczne
M. Bałtyckiego

2. Walory turustyczne
M. Śródziemnego

3. Walory turystyczne
M. Czarnego

---

---

15

Z

Blok przedm. zawodowych:

Hotelarstwo

Seminarium dyplomowe

---

---

15

Z

Informacja i promocja
w hotelarstwie

---

---

15

Z

Przedmiot do wyboru:
1. ACCOR
2. Louvre Hotels
3. Intercontinental

---

---

15

Z

Blok przedm. zawodowych:

Gastronomia

Seminarium dyplomowe

---

---

15

Z

Informacja i promocja
w gastronomii

---

---

15

Z

Przedmiot do wyboru:
1. Diety odchudzające
2. Diety dla sportowców
3. Diety specyficzne

---

---

15

Z

Blok przedm. zawodowych:

Rekreacja

Seminarium dyplomowe

---

---

15

Z

Pierwsza pomoc przedlekarska

---

---

15

Z

Przedmiot do wyboru:
1. Antropomotoryka
2. Podstawy masażu
3. Zagospodarowanie rekreacyjne

---

---

15

Z

Języki obce

Język angielski

---

45

---

E

Język do wyboru:
j. francuski
j. hiszpański
j. niemiecki
j. rosyjski
j. włoski

---

45

---

E

 

 

30

180

45

= 255 h

 Praktyki fakultatywne:

Nazwa praktyk

Czas trwania

Forma zaliczenia

Regiony turystyczne Europy

1 tydz.

Z

 

Na skróty

Partnerzy

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70