Oferta edukacyjna / Turystyka
Menu
|
Znajdź nas
w sieci
Turystyka

      Zadaniem specjalizacji „organizacja turystyki” w ramach kierunku turystyka i rekreacja jest przygotowanie specjalistów do pracy w szeroko rozumianej branży turystycznej.
     W ramach specjalizacji student nabywa wiedzę teoretyczną oraz umiejętności przydatne w przyszłej karierze zawodowej. Kolejne etapy nauki pozwalają poznać prawne i ekonomiczne podstawy funkcjonowania rynku i przedsiębiorstw turystycznych oraz istotę różnych rodzajów turystyki (np. turystyki kwalifikowanej, uzdrowiskowej czy agroturystyki).
     Ważne miejsce w programie nauczania zajmuje grupa przedmiotów krajoznawczych, które dają szeroką wiedze o Polsce i świecie ze szczególnym uwzględnieniem różnych rodzajów walorów turystycznych (parków narodowych, zamków, pałaców, mniejszości narodowych, walorów terenów górskich czy wybrzeży morskich). W trakcie nauki student zapoznaje się również ze specyfiką produktu turystycznego oraz zasadami tworzenia strategii rozwoju turystycznego.
     Oddzielną grupę przedmiotów stanowią zajęcia kształcące umiejętności wykorzystywane następnie w trakcie praktyk zawodowych, jak również w przyszłej pracy, m.in.:

  • pilotaż i przewodnictwo turystyczne;
  • metody i techniki obsługi ruchu turystycznego;
  • zarządzanie biurem turystycznym;
  • informacja i promocja w turystyce.
          Począwszy od czwartego semestru studenci rozpoczynają pisanie prac licencjackich w grupach seminaryjnych wybieranych w oparciu o własne zainteresowania. Prowadzący seminaria opiekują się pracami z zakresu tworzenia strategii turystycznych, marketingu turystycznego czy wykorzystywania walorów turystycznych przyrodniczych i antropogenicznych.
     Po ukończeniu studiów absolwent powinien nie tylko dysponować szeroką wiedza o świecie
i branży turystycznej, ale przede wszystkim posiadać umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi.
     Absolwenci specjalizacji to nie tylko piloci wycieczek, przewodnicy turystyczni, pracownicy biur i agencji turystycznych czy punktów informacji turystycznych, ale również organizatorzy ruchu turystycznego, kadra kierownicza i zarządzająca różnego rodzaju instytucjami związanymi z branżą turystyczną oraz pracownicy administracji w departamentach ds. turystyki.

 

Na skróty

Partnerzy

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70