Oferta edukacyjna / Hotelarstwo
Menu
|
Znajdź nas
w sieci
Hotelarstwo

     W ramach specjalizacji „organizacja hotelarstwa" studenci kierunku turystyka i rekreacja mogą uzupełnić wykształcenie z zakresu szeroko rozumianej problematyki hotelarskiej. Proponowany blok przedmiotów tematycznych pozwala na dokładne poznanie zagadnień związanych ze współczesnym hotelarstwem. Obejmuje on przedmioty czysto zawodowe (Podstawy hotelarstwa, Organizacja i funkcjonowanie obiektów hotelowych, Wyposażenie techniczne obiektów hotelowych) oraz związane z marketingiem i zarządzaniem obiektami noclegowymi (Zarządzanie obiektem noclegowym,, Informacja i promocja w hotelarstwie). Programy przedmiotów specjalizacyjnych opracowane zostały na podstawie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem najnowszych trendów w branży.
     Absolwent specjalizacji to człowiek wszechstronnie wykształcony, posiadający wiedzę w zakresie:

  • klasyfikacji i charakterystyki różnych obiektów bazy noclegowej;
  • czynnego posługiwania się techniką komputerową, ze szczególnym uwzględnieniem programów stosowanych w hotelarstwie;
  • zastosowania nowych trendów i rozwiązań techniczno – marketingowych zarówno w przypadku pojedynczego obiektu jak i większych struktur hotelarskich;
  • organizacji pracy w różnego typu obiektach noclegowych oraz w różnych działach i na różnych stanowiskach pracy;
  • obowiązujących przepisów prawa branżowego;
  • posługiwania się przynajmniej dwoma językami obcymi, w tym czynnej znajomości słownictwa specjalistycznego.

     Począwszy od czwartego semestru studenci rozpoczynają pisanie prac licencjackich w grupach seminaryjnych wybieranych w oparciu o własne zainteresowania. Prowadzący seminaria opiekują się pracami dotyczącymi marketingu w hotelarstwie, systemów hotelowych, zarządzania obiektami noclegowymi czy monografii obiektów noclegowych.
     Po ukończeniu studiów absolwent powinien nie tylko dysponować szeroką wiedzą dotyczącą branży turystycznej i hotelarskiej, ale przede wszystkim posiadać umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania obiektami bazy noclegowej. Absolwenci specjalizacji posiadają kwalifikacje do pracy na różnych szczeblach w przedsiębiorstwach świadczących usługi noclegowe, począwszy od recepcji, na stanowiskach kierowniczych skończywszy.

 

Na skróty

Partnerzy

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70