Oferta edukacyjna / Gastronomia
Menu
|
Znajdź nas
w sieci
Gastronomia

      W ramach specjalizacji „organizacja gastronomii” studenci kierunku turystyka i rekreacja mogą uzupełnić wykształcenie z zakresu gastronomii. Proponowany blok gastronomiczny oferuje możliwości dokładnego poznania zagadnień związanych ze współczesną gastronomią. Są to elementy czysto zawodowe (przykładowe przedmioty: Technologia gastronomiczna, Wyposażenie techniczne obiektów gastronomicznych, Kuchnia polska), ale również związane z marketingiem i zarządzaniem placówką gastronomiczną (Zarządzanie obiektem gastronomicznym, Sieci gastronomiczne w Polsce i na świecie, Informacja i promocja w gastronomii). Każdy z proponowanych przedmiotów został wprowadzony po to, aby spojrzenie studenta na polski i europejski rynek gastronomiczny było możliwie pełne i obiektywne, aby absolwenci mogli zmierzyć się z problemami typowymi w tej branży.
     Absolwent specjalizacji to człowiek potrafiący sprawnie poruszać się wśród problemów związanych z gastronomią, znający schematy występujące w tym sektorze usług, rozumiejący specyfikę polskiej i europejskiej gastronomii. Z tego względu absolwenci będą mogli stanowić kadrę kierowniczą i wyspecjalizowanych pracowników szeroko rozumianej branży gastronomicznej.
    

 W ciągu trzyletnich studiów absolwent powinien posiąść wiedzę i umiejętności pozwalające mu m. in.:

  • zorganizować produkcję gastronomiczną, włącznie z doborem maszyn i urządzeń;
  • czynnie posługiwać się techniką komputerową, ze szczególnym uwzględnieniem programów stosowanych w gastronomii,
  • przeprowadzić kalkulację ekonomiczną przedsięwzięć produkcyjnych i gastronomicznych,
  • przygotowywać program promocyjny dla dowolnego produktu żywnościowego lub zakładu gastronomicznego,
  • gromadzić informacje i opracowywać strategie rozwoju zakładów lub sieci gastronomicznych,
  • rozumieć zasady funkcjonowania największych sieci gastronomicznych w Polsce i na świecie,
  • zastosować nowe trendy i rozwiązania techniczno – marketingowe w konkretnym zakładzie gastronomicznym,
  • ocenić poprawność i posiadać umiejętność obsługi konsumenta w zakładzie gastronomicznym,
  • prawidłowo sporządzić popularne dania kuchni polskiej oraz innych krajów świata,
  • płynnie posługiwać się językiem angielskim i innym językiem obcym.

   

Na skróty

Partnerzy

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70