Oferta edukacyjna / Rekreacja
Menu
|
Znajdź nas
w sieci
Rekreacja

     W trakcie studiów na specjalizacji „organizacja rekreacji” w ramach kierunku turystyka i rekreacja studenci przygotowywani są do zawodu animatora rekreacji. Animator rekreacji działa głównie w takich środowiskach, jak szkoły, zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe oraz placówki sportowo-rekreacyjne i rekreacyjne. Do podstawowych zadań animatora rekreacji należy stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, kształtowanie postaw prorekreacyjnych, a także dostarczanie wzorów wykorzystania czasu wolnego.
     W ramach specjalizacji studenci zdobywają przede wszystkim wiedzę z przedmiotów związanych z rekreacją: Wychowanie zdrowotne, Historia kultury fizycznej, Turystyka aktywna i specjalistyczna, Zarządzanie obiektem rekreacyjnym, Rekreacja osób niepełnosprawnych, Teoria sportów rekreacyjnych, Organizacja imprez rekreacyjnych, Pierwsza pomoc przedmedyczna.
     Odrębną grupę stanowią przedmioty, które studenci mogą wybrać do realizacji w toku studiów: Antropomotoryka, Rekreacja osób w podeszłym wieku z elementami gerontologii, Zagospodarowanie rekreacyjne, Podstawy masażu, Odnowa biologiczna, Turystyka zdrowotna.
     Istotnym elementem kształcenia jest grupa przedmiotów zajęć ruchowych, które mają zapoznać studentów z procesem uczenia się i nauczania czynności ruchowych, np.: taniec towarzyski, pływanie, piłka siatkowa, fitness, halowa piłka nożna, billard, tenis stołowy, zabawy i gry ruchowe.
     Ostatnie trzy semestry studiów związane są z pisaniem prac licencjackich. Studenci uczęszczają na zajęcia w grupach seminaryjnych, które wybrali uwzględniając własne zainteresowania i potrzeby. Tematyka prac licencjackich związanych z rekreacją obejmuje między innymi: osobnicze i pozaosobnicze uwarunkowania procesu rekreacji, społeczne i prozdrowotne aspekty aktywności ruchowej, uczestnictwo różnych grup społecznych w wybranych formach rekreacji, ocenę motorycznych i fizjologicznych parametrów organizmu jako efekt aktywności rekreacyjnej, historię sportu i rekreacji.
     Wymogiem ukończenia specjalizacji jest odbycie praktyk zapoznających z funkcjonowaniem obiektów świadczących usługi sportowo-rekreacyjne.
     Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja ze specjalizacją „organizacja rekreacji” mogą podjąć pracę w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, rekreacyjnych, organizacjach społecznych, prywatnych i rządowych zajmujących się upowszechnianiem i organizacją rekreacji, takich jak: kluby fitness, siłownie, kręgielnie, kluby bilardowe, pływalnie, ośrodki sportów wodnych, aquaparki, hale sportowe, lodowiska, kluby golfowe, duże ośrodki sportowo-rekreacyjne czy towarzystwa zajmujące się krzewieniem kultury fizycznej i rekreacji.

 

 

Na skróty

Partnerzy

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70