Oferta edukacyjna / Praktyki zawodowe
Menu
|
Znajdź nas
w sieci
Praktyki zawodowe

Od roku akademickiego 2007/2008 system szkolenia w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi obejmuje następujące rodzaje ćwiczeń terenowych i praktyk:

 • Krajoznawcze ćwiczenia terenowe, realizowane w wymiarze 4 tygodni w cyklu studiów, na wybranych trasach Polski i Europy.
 • Praktyki specjalizacyjne stacjonarne, realizowane w wymiarze 4 tygodni w cyklu studiów, w zakładach gastronomicznych, hotelach, biurach turystycznych i ośrodkach rekreacyjnych.

Zróżnicowane formy praktyk i ćwiczeń terenowych umożliwiają studentom zapoznanie się ze specyfiką pracy w poszczególnych dziedzinach szeroko rozumianej branży turystycznej i rekreacyjnej, dają możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego oraz stanowią etap przygotowawczy do wykonania pracy dyplomowej.

W układzie chronologicznym rozkład praktyk przedstawia się następująco:

I rok studiów

 • krajoznawcze ćwiczenia terenowe,
  • region łódzki i Łódź - 1 tydzień,
  • północna Polska - 1 tydzień,

II rok studiów

 • krajoznawcze ćwiczenia terenowe,
  • południowa Polska (Karpaty lub Sudety) - 1 tydzień,
 • praktyki specjalizacyjne stacjonarne w zakładach gastronomicznych, hotelach, biurach turystycznych i ośrodkach rekreacyjnych - 4 tygodnie,                 
  • studenci odbywają jeden cykl czterotygodniowych praktyk w zakładach bezpośrednio związanych z wybraną specjalizacją.

III rok studiów

 • krajoznawcze ćwiczenia terenowe,
  • wybrany region turystyczny Europy - 1 tydzień.

Zasadniczym celem krajoznawczych ćwiczeń terenowych  jest praktyczne poznanie wybranych regionów turystycznych Polski i Europy, przy założeniu aktywnego udziału studentów, zarówno w fazie organizacyjnej, jak i w czasie trwania wycieczek. W fazie wstępnej studenci mają obowiązek merytorycznego przygotowania się do udziału w ćwiczeniach. Polega to na opracowaniu przewodnictwa po wyznaczonych przez kierownika praktyk obiektach przyrodniczych lub zabytkach architektury, a także na przygotowaniu pilotażu w autokarze, na wyznaczonym odcinku trasy. W trakcie trwania ćwiczeń studenci prezentują przygotowany wcześniej materiał. Jest to bezpośrednio powiązane z nauką techniki prowadzenia pilotażu i przewodnictwa turystycznego oraz wykonywania zadań organizacyjnych. Za przygotowanie i prezentację treści programowych studenci otrzymują oceny. Prowadzący ćwiczenia oceniają zarówno wartość merytoryczną, jak i formę wystąpień, zwracając szczególną uwagę na poprawność języka przekazu, komunikatywność i panowanie praktykanta nad grupą. Ćwiczenia kończą się kolokwium zaliczeniowym dotyczącym zwiedzanych regionów i materiału zrealizowanego na praktykach.

Praktyki specjalizacyjne stacjonarne odbywają się w zakładach gastronomicznych, hotelach, biurach turystycznych i ośrodkach rekreacyjnych. Ich celem jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami obsługi turystów, gości i klientów. Praktyki te są organizowane za pośrednictwem szkoły, w ścisłym porozumieniu z pełnomocnikiem rektora ds. praktyk. Na stałe współpracujemy z 12 zakładami gastronomicznymi, 11 hotelami, 20 biurami turystycznymi i 12 ośrodkami rekreacyjnymi. Studenci, którzy nie chcą korzystać z pośrednictwa uczelni w organizacji praktyk stacjonarnych, mogą takie praktyki organizować samodzielnie, ale z wyłączeniem obiektów, z którymi uczelnia ma podpisane stałe umowy (np. w miejscu stałego zamieszkania studenta). Z takimi firmami zawierane są jednorazowe umowy, których każdego roku podpisywanych jest kilkaset.

 

Zobacz mapę praktyk

 

Na skróty

Partnerzy

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70