O uczelni / Struktura stara / Zakład Gastronomii
Zakład Gastronomii

ZAKŁAD GASTRONOMII

  Charakterystyka specjalizacji:

  Proponowany blok gastronomiczny oferuje możliwości dokładnego poznania zagadnień związanych ze współczesną gastronomią. Są to elementy czysto zawodowe (przykładowe przedmioty: technologia gastronomiczna, wyposażenie techniczne obiektów gastronomicznych, kuchnia polska), ale również związane z marketingiem i zarządzaniem placówką gastronomiczną (zarządzanie obiektem gastronomicznym, sieci gastronomiczne w Polsce i na świecie, informacja i promocja w gastronomii). Każdy z proponowanych przedmiotów został wprowadzony po to, aby spojrzenie studenta na polski i europejski rynek gastronomiczny było możliwie pełne i obiektywne, aby absolwenci w przyszłej pracy zawodowej mogli zmierzyć się z problemami typowymi w tej branży. 
   Absolwent specjalizacji to człowiek potrafiący sprawnie poruszać się wśród problemów związanych z gastronomią, znający schematy występujące w tym sektorze usług, rozumiejący specyfikę polskiej i europejskiej gastronomii. 
   W ciągu trzyletnich studiów absolwent powinien posiąść wiedzę i umiejętności pozwalające mu m.in.:

 • zorganizować produkcję gastronomiczną, włącznie z doborem maszyn i urządzeń,
 • czynnie posługiwać się techniką komputerową, ze szczególnym uwzględnieniem programów stosowanych w gastronomii,
 • przeprowadzić kalkulację ekonomiczną przedsięwzięć produkcyjnych i gastronomicznych,
 • przygotowywać program promocyjny dla dowolnego produktu żywnościowego lub zakładu gastronomicznego,
 • gromadzić informacje i opracowywać strategie rozwoju zakładów lub sieci gastronomicznych,
 • rozumieć zasady funkcjonowania największych sieci gastronomicznych w Polsce i na świecie,
 • zastosować nowe trendy i rozwiązania techniczno-marketingowe w konkretnym zakładzie gastronomicznym,
 • ocenić poprawność i posiadać umiejętność obsługi konsumenta w zakładzie gastronomicznym,
 • prawidłowo sporządzić popularne dania kuchni polskiej oraz innych krajów świata,
 • płynnie posługiwać się językiem angielskim i innym językiem obcym.


Kadra specjalizacji:

dr inż. Anna Prączko - kierownik Zakładu Gastronomii
e-mail: anna.praczko@wsth.edu.pl
tel. służbowy:
konsultacje

Prowadzone zajęcia:

 • Podstawy gastronomii
 • Podstawy racjonalnego żywienia
 • Organizacja i technika usług gastronomicznych
 • Informacja i promocja w gastronomii
 • Systemy informatyczne w gastronomii
 • Organizacja pracy w gastronomii
 • Seminarium
 • Praktyki terenowe

Zainteresowania badawcze
Publikacje 


mgr inż. Agata Kierzkowska
e-mail: agata.kierzkowska@wsth.edu.pl
tel. służbowy:
konsultacje

Prowadzone zajęcia:

 • Podstawy gastronomii
 • Podstawy racjonalnego żywienia
 • Organizacja pracy w gastronomii
 • Wyposażenie techniczne obiektów gastronomicznych
 • Systemy informatyczne w gastronomii
 • Napoje alkoholowe w gastronomii
 • Organizacja i technika usług gastronomicznych

Zainteresowania badawcze
Publikacje

Na skróty


PartnerzyWyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. 0 24 235 23 70