Oferta edukacyjna / ACCUEIL
Menu
|
Znajdź nas
w sieci
ACCUEIL

Egzamin ACCUEIL jest egzaminem kompetencji zawodowych zdawanym w języku obcym: angielskim, niemieckim lub francuskim. Zdający egzamin wybiera pomiędzy dwoma profilami zawodowymi: hotelarstwem i turystyką. Struktura modułowa egzaminu umożliwia dowolne ułożenie części egzaminu przez samego zdającego, który dokonuje wyboru wœród 27 modułów dotyczących dwóch profilów zawodowych.

Egzamin Accueil składa się z dwóch części:

część pisemna

- rozumienie tekstu czytanego;
- rozumienie tekstu słuchanego;
- korespondencja biznesowa;

część ustna

- reagowanie w typowych zawodowych sytuacjach.

Zdający (po uzyskaniu pozytywnego rezultatu) otrzymują certyfikaty kompetencji zawodowych wystawione przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa w Szwajcarii.

W roku 2006 w naszej uczelni odbył się pierwszy w Polsce egzamin Accueil, do którego przystąpiło 18 studentów naszej szkoły. Przebieg egzaminu był nadzorowany przez koordynatorów Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego. Wszyscy zdający uzyskali certyfikaty kompetencji zawodowych z bardzo dobrymi wynikami.

Przystąpienie do egzaminu Accueil zwalnia ze zdawania egzaminu końcowego z wybranego języka tj. angielskiego lub niemieckiego. 

Już teraz zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji branżowego egzaminu kompetencji zawodowych z dziedziny turystyki i hotelarstwa ACCUEIL w językach angielskim i niemieckim.

Wszystkim zainteresowanych uzyskaniem certyfikató Accueil prosimy o kontakt z:

mgr Wiolettą Żak (j. niemiecki)
mgr Elżbietą Lubińską (j. angielski)
mgr. Tomaszem Gapysem (j. angielski)

ZAINWESTUJ W SIEBIE I JUŻ DZIŚ ZACZNIJ BUDOWAĆ SWOJĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ!!!


TRZECIA EDYCJA EGZAMINU ACCUEIL

W dniach 16-18 czerwca 2008 roku, w Wyższej Szkole Turystyki I Hotelarstwa w Łodzi, odbyła się kolejna edycja branżowego egzaminu kompetencji zawodowych z dziedziny turystyki i hotelarstwa ACCUEIL. Do egzaminu zdawanego w języku niemieckim (po raz pierwszy w historii naszej uczelni) przystąpiło 5 kandydatów. Zarówno część pisemna jak i ustna, przeprowadzone zostały przez Panią mgr Wiolettę Żak (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi) oraz Pania mgr Elżbietę Nowakowską-Rajsman (Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego).

Egzaminy w języku angielskim (już po raz trzeci) przeprowadzili Pani mgr Elżbieta Lubińska i Pan mgr Tomasz Gapys (pracownicy Kolegium Języków Obcych naszej Uczelni) oraz Pani mgr Elżbieta KARWACKA (Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego). W tym roku przystąpiło do nich 17 kandydatów. Mamy nadzieję, że egzaminy przyniosą oczekiwany efekt w postaci prestiżowych certyfikatów kompetencji zawodowych w językach obcych.

Organizatorzy serdecznie dziękują Pani mgr Natalii Popławskiej (Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego) za zaangażowanie w działaniach logistycznych związanych z egzaminami oraz Pani Urszuli Tomaszewskiej (WSTH ŁódźŸ) za udokumentowanie poszczególnych faz przebiegu egzaminu ACCUEIL w postaci zdjęć.

Na skróty

Partnerzy

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70