Wydawnictwo
Menu
|
Znajdź nas
na FaceBook
Wydawnictwo

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi powstało 1 października 2001 r., jako kolejna jednostka w dopiero kształtującej się strukturze nowej uczelni. Pierwszym redaktorem naukowym został dr Andrzej Stasiak, który kieruje Wydawnictwem do dnia dzisiejszego.

Od samego początku ambicją wszystkich pracowników zaangażowanych w prace wydawnicze było stworzenie poważnego czasopisma naukowo-dydaktycznego, poświęconego szeroko rozumianej tematyce turystycznej (w tym: hotelarskiej i gastronomicznej). Chcieliśmy publikować oryginalne i nowatorskie prace, które wzbogacą naszą wiedzę o tej ważnej gałęzi gospodarki.

Po intensywnych przygotowaniach organizacyjnych i pracach redakcyjnych w połowie 2002 r. ukazał się pierwszy numer czasopisma "Turystyka i Hotelarstwo". Zeszyt był może skromny pod względem objętości (140 stron), ale bardzo interesujący i zróżnicowany tematycznie. W 2003 r. wprowadzono zasadę, że numery nieparzyste w całości poświęcone będą tematyce hotelarskiej, numery parzyste zaś - problematyce turystycznej.
Przez 7 lat obecności na rynku "Turystyka i Hotelarstwo" stało się powszechnie znaną i docenianą pozycją, z której chętnie korzystają zarówno studenci, jak i pracownicy wielu uczelni turystycznych. Tym bardziej, że dzięki prenumeracie i wymianie międzyuczelnianej czasopismo dostępne jest w kilkudziesięciu bibliotekach największych ośrodków akademickich w Polsce.

Drugim, równie ważnym, obszarem działalności Wydawnictwa WSTH w Łodzi jest wydawanie pozycji książkowych, przede wszystkim podręczników akademickich, skryptów, materiałów dydaktycznych. Bazując na bogatym, wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym pracowników naszej uczelni, przygotowujemy publikacje ułatwiające studiowanie na kierunku turystyka i rekreacja oraz doskonalenie zawodowe i zdobywanie nowych kwalifikacji.

Szczególnie pochlebne opinie w całym kraju zebrał podręcznik pt. "Hotelarstwo" autorstwa M. Milewskiej i B. Włodarczyka, którego podstawowy nakład szybko wyczerpał się i konieczny był szybki dodruk. Sukces tej pozycji ma szansę powtórzyć przewodnik do ćwiczeń z geografii turystycznej i krajoznawstwa "A to Polska właśnie" pod red. A. Stasiaka. W 2007 r. ukazało się także drugie, poszerzone i zaktualizowane, wydanie książki "Pilotaż wycieczek turystycznych. testy i pytania egzaminacyjne", bardzo poszukiwanej przez kandydatów na pilotów wycieczek.

O wysokiej jakości pozycji publikowanych w Wydawnictwie WSTH w Łodzi świadczy m.in. zainteresowanie Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego. W wyniku podpisanych umów PWE wydało już: "Geografię turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych" oraz "Hotelarstwo. Zagadnienia podstawowe". Książki te są dostępne we wszystkich księgarniach w kraju.

KONTAKT Z WYDAWNICTWEM WSTH W ŁODZI

dr Andrzej Stasiak - redaktor naukowy
tel.: 0-42 640-20-69
e-mail: andrzej.stasiak@wsth.edu.pl

Adres do korespondencji:
ul. Kopcińskiego 69/71
90-032 ŁÓDŹ

WSZYSTKIE PUBLIKACJE MOŻNA ZAKUPIĆ W BIBLIOTECE WSTH.

Na skróty

PartnerzyWyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70