Start / Skróty / Ogłoszenia
Menu
|
Znajdź nas
w sieci
Ogłoszenia
 
UWAGA!
 
DZIEKANAT NIECZYNNY W DNIACH
12.08 - 16.08.2013 r.
 

 
UWAGA!
 
Termin odbioru dyplomów:
 
31.07.2013 - godz.8.30-17.00
01.08.2013 - godz.8.30-17.00
02.08.2013 - godz.8.30-13.00
 
 
OGŁOSZENIE
 
Informujemy, że w związku z małą liczbą studentów i negatywnymi prognozami dotyczącymi możliwości pozyskania znaczącej liczby kandydatów na studia, została podjęta decyzja o zawieszeniu prowadzenia zajęć dydaktycznych i organizacji toku studiów w Wydziale Zamiejscowym w Łodzi SGTiR w Warszawie w roku akademickim 2013/2014. Studenci Wydziału Zamiejscowego w Łodzi mają możliwość kontynuowania studiów w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie w formie studiów niestacjonarnych. Wysokość czesnego zostanie obniżona o 50% w stosunku do obowiązującego aktualnie i będzie wynosiła 215,00 zł miesięcznie począwszy od października 2013.
Deklarację potwierdzającą decyzję dotyczącą kontunuowania studiów w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie
w formie niestacjonarnej należy wypełnić i złożyć w dziekanacie Wydziału Zamiejscowego w Łodzi do dnia 30 lipca 2013r.
 

UWAGA!
 
Wszyscy studenci, którzy zdecydują się na kontynuację studiów w SGTiR w Warszawie bedą mieli aneksy do dotychczasowych umów o naukę.
Termin podpisania aneksów będzie podany po jego ustaleniu.
 

GODZINY PRACY DZIEKANATU

 

 Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 14.00

 
 

 
BIBLIOTEKA
czynna w tylko w środy i czwartki: 9.00 - 14.00
w sierpniu - nieczynne
 
Studentów III Roku  zapraszam do biblioteki w celu podpisania karty obiegowej, a pozostałych studentów do oddania książek
 

 
Uwaga!
studenci III roku
 

Oprawioną pracę należy złożyć w dziekanacie razem z wersją elektroniczną, oraz uzupełnioną kartą egzaminacyjną i indeksem.
Należy również dostarczyć 4 lub 5 (dyplom w j.angielskim) zdjęć 45x65 mm.
Opłata za dyplom wynosi odpowiednio 60 lub 100 zł. (na konto szkoły z dopiskiem dyplom)
 

UWAGA!
studenci II roku
 
Praktyki zawodowe podlegają zaliczeniu i wpisowi do karty okresowych osiągnięć po przedstawieniu
Teczki Praktyk Zawodowych.
 
Teczka Praktyk Zawodowych powinna zawierać:
 
1.Okładkę teczki praktyk zawodowych (do pobrania na stronie www.sgtir.edu.pl w zakładce STUDENCI-BIURO KARIER-PRAKTYKI).
2."Porozumienie o przyjęciu studenta na praktyki zawodowe" (do pobrania w dziekanacie).
3.Zaświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych wraz z dokładną datą i opinią podpisaną przez dyrektora/właściciela firmy.
4.Opis struktury organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa wraz z opisem zadań zrealizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne (działy).
5.Opinie studenta o praktykach - zdobyte doświadczenia, wyniesione korzyści, uwagi krytyczne itp.
 

                                             
___________________________________________________________________ 
ZASADY ZALICZENIA SESJI EGZAMINACYNEJ 

 Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie pozytywnych wyników ze wszystkich zaliczeń i egzaminów. Zaliczenia przedmiotu dokonuje prowadzący przedmiot w ustalonej przez siebie formie (sprawdzian pisemny, ustny, aktywność na zajęciach etc.). 

Więcej Informacji TUTAJ  

 
UWAGA STUDENCI!

LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA 2012/2013
SESJA: 27.05.2013 - 30.06.2013
SESJA POPRAWKOWA: 01.09.2013 - 30.09.2013
 
 
PRACE LICENCJACKIE
 
Studentów zainteresowanych wglądem do prac licencjackich z ubiegłych lat, prosi się o wypełnienie odpowiedniego druku. Jego wzór można pobrać ze strony internetowej w zakładce Biblioteki, a znajduje się on przy spisie prac licencjackich. Druk można również otrzymać w Bibliotece.
 
Na skróty

PartnerzyWyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
ul. Senatorska 11 93-192 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70