Start / Skróty / Praktyki
Menu
|
Znajdź nas
w sieci
Praktyki
UWAGA STUDENCI II ROKU!!!

Praktyki zawodowe podlegają zaliczeniu i wpisowi do karty okresowych osiągnięć studenta po przedstawieniu Teczki Praktyk Zawodowych.

Teczka Praktyk Zawodowych powinna zawierać:

  1. Okładka teczki praktyk zawodowych (do pobrania na na stronie www.sgtir.edu.pl w zakładce STUDENCI - BIURO KARIER - PRAKTYKI),
  2. „Porozumienie o przyjęciu studenta na praktyki zawodowe” (DO POBRANIA W DZIEKANACIE),
  3. Zaświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych wraz z dokładną datą i opinią podpisaną przez dyrektora/właściciela firmy,
  4. Opis struktury organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa wraz z opisem zadań zrealizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne (działy), opracowany przez praktykanta,
  5. Opinię studenta o praktykach – zdobyte doświadczenia, wyniesione korzyści, uwagi krytyczne itp.
Na skróty

PartnerzyWyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
ul. Senatorska 11 93-192 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70