Start / Skróty / Wyniki i oceny / Egzaminy
Menu
|
Znajdź nas
w sieci
Egzaminy

 

 dr G. Bezkowska

Wszystkie osoby z przywróconym terminem egzaminu

zdały egzamin z Geografii fizycznej świata


 

Justyna Mokras -Grabowska
Geografia turystyczna świata  termin I (zaoczne)

Geografia turystyczna świata termin I (dzienne) 

Geografia turystyczna świata - pierwsza poprawka III stacjonarne 

  dr M. Dobroniak

Geografia Turystyczna Polski (II rok, st. niestacjonarne)

mgr R. Ryszelewski

Zarządzanie biurem turystycznym (II rok, st. niestacjonarne)

dr A. Stasiak

Wyniki egzaminu warunkowego z produktu turystycznego
 
 

Na skróty

PartnerzyWyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
ul. Senatorska 11 93-192 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70