Wydawnictwo / T&H
Menu
|
Znajdź nas
na FaceBook
T&H

CHARAKTERYSTYKA CZASOPISMA

"TURYSTYKA I HOTELARSTWO"
Wydawnictwo WSTH w Łodzi
PL ISSN:1644-8871

 • półrocznik (I półrocze - numery nieparzyste, poświęcone tematyce hotelarskiej, II półrocze - numery parzyste, poświęcone turystyce)
 • format B5, objętość ok. 180 stron, 6-8 artykułów (po ok. 15 stron wraz z rysunkami)
 • 1-3 strony streszczenia artykułu w języku angielskim (dostępne także w Internecie: www.wsth.edu.pl, zakładka "Wydawnictwo")
 • tematyka: teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu turystyki, hotelarstwa i gastronomii w Polsce i na świecie
 • 3 części:
  - artykuły naukowe - oryginalne prace badawcze i teoretyczne z zakresu szeroko rozumianej tematyki turystyczno-hotelarsko-gastronomicznej
  - artykuły dydaktyczne - notatki naukowe, prace o charakterze informacyjnym, omówienia i analizy bieżących problemów branży turystycznej przydatne w pracy dydaktycznej
  - recenzje prac naukowych i popularnonaukowych aktualnie dostępnych na rynku księgarskim
 • artykuły są recenzowane przez wybitnych specjalistów z zakresu turystyki i hotelarstwa, m.in. prof. Ryszarda Gałeckiego (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), prof. Annę Konieczną-Domańską (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. Andrzeja Kowalczyka (Uniwersytet Warszawski), prof. Włodzimierza Kurka (Uniwersytet Jagielloński), prof. Beatę Meyer (Uniwersytet Szczeciński), prof. Jerzego Wyrzykowskiego (Uniwersytet Wrocławski)
 • koszt jednego egzemplarza - 30 zł
 • istnieje możliwość prenumeraty (złóż zamówienie)

 

INFROMACJE DLA AUTORÓW

Zapraszamy do współpracy przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych, zajmujących się w swej działalności naukowej problematyką turystyczną w kraju i poza granicami Polski.
Zależy nam w równym stopniu na pracach teoretycznych, jak i badawczych, prezentujących niepublikowane jeszcze wyniki badań terenowych. Swoją ofertę kierujemy zwłaszcza do młodych pracowników naukowych, którzy chcieliby podzielić się swoimi pierwszymi sukcesami (podsumowanie wyników ew. fragmenty prac magisterskich, doktorskich). Równie istotne są naszym zdaniem artykuły przyczynkarskie, informujące o aktualnych problemach branży turystycznej, zawierające wiadomości niedostępne w klasycznych podręcznikach, a bardzo pomocne w codziennej pracy dydaktyczne na wyższych uczelniach. Interesują nas również Państwa opinie, recenzje wszelkich dostępnych na rynku pozycji literatury, które można wykorzystywać na zajęciach.
Dla autorów prac przyjętych do druku przewidujemy honoraria.

 

ZASADY SKŁADANIA ARTYKUŁÓW DO DRUKU

 • Objętość artykułu nie powinna przekroczać 15 stron znormalizowanego maszynopisu (28-30 wierszy na stronie), recenzji - do 3 stron. W uzasadnionych przypadkach objętość pracy może zostać zwiększona po konsultacji z redakcją.
 • Artykuły powinny być napisane w edytorze Microsoft Word. Rysunki prosimy sporządzać w jednym z powszechnie dostępnych programów graficznych - najchętniej Corel 8 lub Corel 9 . Możliwe jest także dostarczenie odręcznych rysunków (odpowiednio opisanych) - opracowaniem graficznym zajmie się wtedy redakcja.
 • Składając do redakcji artykuły zawierające tabele należy pamiętać o docelowym formacie druku (B5) i uwzględnić ten fakt przy projektowaniu tabel.
 • Prace można składać w redakcji czasopisma osobiście lub listownie (w wersji tradycyjnej - wydruk w 1 egzemplarzu, oraz elektronicznej - dyskietka lub płyta CD). Możliwe jest również wykorzystanie poczty elektronicznej (e-maile prosimy kierować na adres: andrzej.stasiak@wsth.edu.pl).
 • O przyjęciu pracy do druku decyduje Zespół Redakcyjny oraz pozytywna ocena recenzenta(-ów) numeru. Po otrzymaniu recenzji swej pracy autor jest zobowiązany do pisemnego ustosunkowania się do uwag recenzenta w wyznaczonym przez redakcję terminie.
 • W czasopiśmie drukowane są prace w języku polskim z obszernymi streszczeniami w języku angielskim (1-3 strony maszynopisu) oraz w języku angielskim z polskimi streszczeniami. Autorzy powinni przygotować streszczenia w języku angielskim i/lub polskim (tłumaczenie z języka angielskiego zapewniaBiuro Fachowe Tłumaczenia).
 • Redakcja nie narzuca jakiegoś ściśle określonego układu artykułów, zastrzega sobie jednak prawo do technicznych zmian zmierzających do ujednolicenia formy prac. Dotyczy to przede wszystkim tytułów, śródtytułów, opisów rysunków, tabel i map (prosimy pamiętać o zamieszczaniu pełnej legendy). Pod artykułem powinny znajdować się podstawowe dane autora: stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko, nazwa reprezentowanej instytucji, kontakt (dokładny adres pocztowy, adres e-mail).
 • W alfabetycznym (wg nazwiska autora) spisie literatury (bibliografii) prosimy uwzględniać jedynie pozycje wymienione w tekście. Przy cytowaniu raczej nie używamy przypisów, lecz stosujemy następujące formy zapisu:
  - inicjał imienia, nazwisko, w nawiasie rok wydania pozycji - np. J. Kowalski (2001),
  - w nawiasie tylko nazwisko i rok wydania pozycji - (Kowalski 2001).
Na skróty

PartnerzyWyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70