Start / Skróty / Przeszkolenie obronne
Menu
|
Znajdź nas
na FaceBook
Przeszkolenie obronne
 Przeszkolenie wojskowe studentów

Na podstawie znowelizowanej Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 166 poz. 1363 z 07.10.2003 roku), studenci w czasie studiów mogą odbywać przeszkolenie wojskowe. Udział w przeszkoleniu mogą wziąć studenci i studentki, którzy są na trzecim semestrze drugiego roku studiów.
Przeszkolenie wojskowe polega na odbyciu zajęć z dodatkowego przedmiotu (nieobowiązkowego) przysposobienia obronnego w czasie trwania studiów w szkole wyższej. Edukacja w ramach przysposobienia obronnego obejmie przede wszystkim szeroko pojętą wiedzę obronną z zakresu bezpieczeństwa państwa. Etap ten kończy się egzaminem. Zajęcia z przysposobienia obronnego są prowadzone w systemie samokształcenia i nieobowiązkowych konsultacji przez Studium Edukacji Obronnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Nie przystąpienie lub nie zdanie egzaminów przez studentów lub studentki z przedmiotu przysposobienie obronne, nie ma wpływu na zaliczenie semestru (roku studiów).
Dodatkowa korzyść z odbycia przeszkolenia to przygotowanie studentów do pełnienia obowiązków na przyszłych stanowiskach kierowniczych w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach i przedsiębiorstwach.


Wnioski o zakwalifikowanie na przeszkolenie do pobrania w dziekanacie lub na stronie szkoły. Termin składania wniosków – do 31.10.2009 (awaryjnie do 07.11.2009 r.).

Więcej informacji: www.umed.lodz.pl


Pobierz wniosek

Na skróty

PartnerzyWyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70