Klasy patronackie
Menu
|
Znajdź nas
w sieci
Klasy patronackie

   Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi od lat współpracuje ze szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu województwa łódzkiego. Dla uczniów organizowany  jest konkurs turystyczno-krajoznawczy pt. „A to Polska właśnie...". Zwycięzcy oprócz nagród rzeczowych otrzymują indeksy WSTH. Laureaci mogą także pojechać z nami na jedne z licznych praktyk objazdowych.

   Naszą uczelnię odwiedzają również nauczyciele szkół średnich, uczestnicząc w warsztatach dydaktycznych poświęconych różnym tematom związanym z turystyką lub hotelarstwem (np. „Rola najnowszych publikacji w nauczaniu hotelarstwa czy cykl warsztatów poświęconych edukacji regionalnej). Spotkania takie są świetną okazją do wymiany poglądów i doświadczeń zawodowych.

   Pracownicy naszej uczelni odwiedzają poza tym szkoły średnie w województwie łódzkim z cyklem prelekcji o charakterze turystyczno - krajoznawczym. Uczestnicząc w takich spotkaniach uczniowie mogą dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o niezwykłych muzeach czy szlakach turystycznych. Służymy również fachową poradą i pomocą przy organizowaniu wycieczek szkolnych.

   Nowością, którą chcielibyśmy zaproponować dyrekcjom oraz nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych, jest akcja patronowania klasom o profilach turystyczno-hotelarskich. Od roku akademickiego 2008/09 patronatem została już objęta klasa turystyczno-hotelarska w LI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, natomiast od następnego roku dołączyły do niej kolejne klasy ze szkół ponadgimnazjalnych zarówno z Łodzi, jak i regionu łódzkiego. W ramach współpracy patronackiej proponujemy uczniom udział w wykładach i wycieczkach prowadzonych przez naszych pracowników, wizyty w hotelach czy udział w kursach organizowanych przez WSTH. Zakres i forma współpracy jest każdorazowo przedmiotem odrębnych ustaleń.

Na skróty

PartnerzyWyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
ul. Senatorska 11 93-192 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70