Polsko-Norweskie Partnerstwo
Menu
|
Znajdź nas
w sieci
Polsko-Norweskie Partnerstwo
  "Polsko-norweskie Partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej osób dorosłych"

    Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi w maju 2009 r. przystąpiła do międzynarodowego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych „Pro Akademia". Jego głównym celem jest transfer norweskich doświadczeń w zakresie metodologii, organizacji i logistyki edukacji ekologicznej osób dorosłych oraz współpraca pomiędzy instytucjami szkoleniowymi z Polski i Norwegii. Projekt powstał dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS).

  Częścią projektu był wyjazd studyjny do Norwegii (25-29 maja), podczas którego uczestnicy reprezentujący różne placówki doradcze, dydaktyczne i naukowe obserwowali norweski system edukacji osób dorosłych, a także zapoznawali się z procesami wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Osobą odpowiedzialną w projekcie za sferę ekoturystyki i turystyki zrównoważonej jest wykładowca WSTH  p. mgr Justyna Mokras-Grabowska. Rezultatem wizyty w Norwegii będą dwie publikacje dotyczące modelu edukacji ekologicznej na podstawie doświadczeń norweskich: podręcznik dotyczący wdrażania edukacji ekologicznej w różne sfery codziennego życia oraz zbiór scenariuszy szkoleń dla osób dorosłych.

  Pierwsza publikacja opisywać będzie innowacyjną andragogikę na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wybrane aspekty ekorozwoju: zrównoważony styl życia, społeczną odpowiedzialność biznesu, zrównoważone miasto, transport i rolnictwo, energetykę odnawialną oraz zrównoważoną turystykę. W zakresie turystyki w publikacji scharakteryzowane zostaną m.in.:
- klasyfikacja terminologii dotyczącej turystyki zrównoważonej i ekoturystyki
- implementacja zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie (ze szczególnym uwzględnieniem krajów skandynawskich)
- przykład dobrej praktyki norweskiej - projekt „Ecotourism Norway" (w tym charakterystyka działalności wybranych firm turystycznych zaangażowanych w projekt)
- przykłady dobrych praktyk w zakresie turystyki zrównoważonej i ekoturystyki w Polsce (m.in. program „Zielone Szlaki - Greenways").

  Druga publikacja, jaką będzie zbiór scenariuszy szkoleń dla osób dorosłych, ma stanowić praktyczną pomoc dydaktyczną w zakresie edukacji ekologicznej osób dorosłych (wydanie tradycyjne oraz elektroniczne).

  Jesienią 2009 r. przewidywane jest przeprowadzenie cyklu szkoleń w zakresie szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju, gdzie eko-edukatorami będą również eksperci norwescy. Szkoleniom poddani zostaną m.in. studenci Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi. Szkolenie dla studentów WSTH w Łodzi będzie dotyczyć przede wszystkich turystyki zrównoważonej i ekoturystyki - obejmie m.in. naukę kreowania odpowiedzialnego biznesu turystycznego. 

  Ostatnim elementem projektu będzie konferencja z udziałem ekspertów polskich i norweskich.

 

 

Na skróty

PartnerzyWyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
ul. Senatorska 11 93-192 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70