Archiwum wydarzeń / 2008/2009
Menu
|
Znajdź nas
w sieci
2008/2009

Kliknij

W dniach 4–5 grudnia 2009 r. odbyło się w Łodzi V Forum Pilotażu i  Przewodnictwa. Jego organizatorami byli Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa, Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek w Łodzi, ROT Województwa Łódzkiego oraz Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi. Patronat nad imprezą sprawowali Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi i Polska Organizacja Turystyczna.
W Forum wzięło udział blisko 100 uczestników. Reprezentowali oni kilkanaście organizacji zrzeszających pilotów i przewodników z całej Polski, a także urzędy marszałkowskie, touroperatorów, uczelnie turystyczne itp.
Obrady odbywały się w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi. Zgromadzonych gości powitali organizatorzy: p. Jadwiga Derska (prezes Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek w Łodzi) oraz dr Zygmunt Kruczek (prezes Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa). Dyrektor ROT WŁ Zbigniew Frączyk, dziękując za zorganizowanie jubileuszowego V Forum w Łodzi, wręczył dr. Z. Kruczkowi pamiątkową miniaturkę "Ławeczki Tuwima".  Następnie głos zabrali przedstawiciele patronów: p. Elżbieta Wyrwicz (z-ca dyr. Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki), p. Sebastian Niewiadomski (Polska Organizacja Turystyczna), p. Dariusz Klimczak (członek Zarządu Województwa Łodzkiego) oraz p. Monika Karolczak (z-ca dyr. Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ, w imieniu prezydenta J. Kropiwnickiego).
Po częsci oficjalnej rozpoczęła się I sesja, poświęcona w całości zagadnieniom etyki w pracy pilotów i przewodników. Wiele kontrowersji oraz żywą dyskusję wzbudziło zwłąszcza wystąpienie p. Hanny Janickiej, która podała wiele przykłądów rażącego naruszania zasad etycznych przez pilotów.
Sesja II, która rozpoczęła się po lunchu, przeznaczona była na analizę form kształcenia oraz egzaminowania pilotów i przewodników turystycznych, zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości (w kontekście nowelizacji ustawy o usługach turystycznych). Również i ta problematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników Forum, o czym świadczyło wiele emocjonalnych wystąpień polemicznych.
W efekcie sesja III, która miała zaprezentować atrakcje turystyczne Ziemi Łódzkiej, rozpoczęła się z półgodzinnym opóźnieniem. Najwytrwalsi uczestnicy spotkania mieli jednak okazję obejrzeć bardzo interesujące prezentacje. Z-ca dyr. ROT WŁ Tomasz Koralewski niezwykle barwnie przedstawił  najnowsze produkty turystyczne Łodzi i regionu, a Jarosław Janowski zadziwił wszystkich swoją kolekcją fotografii... klap kanalizacyjnych oraz mnogością historii, które mogą one opowiadać.
Dzień pełen wrażeń, spotkań i dyskusji zakończył nastrojowy bankiet w restauracji Soplicowo.

Drugi dzień Forum Pilotażu i Przewodnictwa rozpoczął się wcześnie rano, gdyż już o godz. 8.00 spod hotelu Campanille wyruszyła wycieczka krajoznawcza. Jej uczestnicy zobaczyli najciekawsze zakątki Łodzi, w tym  m.in. Manufakturę i Księży Młyn.
Podsumowanie imprezy odbyło się w Muzeum Kinematografii, gdzie miała miejsce dyskusja nad kształtem nowego rozporządzenia w sprawie pilotów i przewodników turystycznych. Dyskutanci zgłaszali wiele własnych uwag, sugestii i propozycji zmian, które powinny się znaleźć w nowych przepisach. Na zakończenie wszyscy chętni obejrzeli jeszcze unikalną w skali kraju ekspozycję muzealną poświęconą historii polskiego kina.


Dr Zygmunt Kruczek, prezes Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa, wita uczestników V Forum


Przemawia Dariusz Klimczak, członek Zarządu Województwa Łódzkiego

Dyr. Elżbieta Wyrwicz (Departament Turystyki MSiT) komentuje zmiany przespisów dotyczących pilotów i przewodników

Goście V Forum (od lewej): dyr. ROT WŁ Z. Frączyk, dyr. R. Kaliński (Urząd Marszałkowski) i marszałek D. Klimczak

Goście Forum z uwagą słuchają pierwszych referatów...

Dr Andrzej Stasiak, rektor WSTH w Łodzi, omawia zmiany w programach szkoleń pilotów wycieczek


Z-ca dyr. ROT WŁ Topmasz Koralewski prezentuje najnowsze produkty turystyczne regionu łódzkiego

Wieczór integracyjny w restauracji Soplicowo
 


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM V FORUM:
 
4 grudnia 2009 r. (piątek)
Sesja plenarna: Sala Obrad Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104)

9.00–10.30 - rejestracja uczestników Forum
10.30–11.00 - rozpoczęcie obrad, powitanie gości, wystąpienia oficjalne przedstawicieli: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnej Organizacji Turystycznej, Izb Turystycznych oraz PTTK

11.00 I sesja
1. Kodeksy etyczne w turystyce, ks. prof. Maciej Ostrowski (Rektor Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie)
2. Etyka w pracy przewodników górskich - dr Krzysztof Kulesza (Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego)
3. Doskonalenie kadr oraz etyka zawodowa, czyli co robić po kursie pilotów wycieczek, Hanna Janicka (Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa)
4. Etyka pilotów wycieczek, dr Krzysztof Borkowski (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie), dr Jarosław Kucharski (Uniwersytet Jagielloński)
dyskusja

13.30 przerwa na lunch

14.30 II Sesja

1. Analiza form i programów kształcenia przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – dr Andrzej Stasiak (Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi), dr Robert Wiluś (Uniwersytet Łódzki)
2. Ewolucja motywów uczestnictwa w kursach na pilotów wycieczek – dr Zygmunt Kruczek (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
3. Kształcenie, egzaminowanie i doskonalenie przewodników i pilotów w nowym rozporządzeniu do ustawy o usługach turystycznych, Piotr Szymanowski (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego), wprowadzenie do dyskusji
dyskusja

16.30 przerwa na kawę

17.00 III sesja

Atrakcje turystyczne Ziemi Łódzkiej i Łodzi - kalejdoskop turystyczny

1. Nowe produkty turystyczne Ziemi Łódzkiej - Tomasz Korolewski (Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego)
2. Od drzwi warsztatu po okno na świat - Jarosław Janowski (Wyższa Szkoła Bankowości we Wrocławiu)
3. Film promocyjny o Łodzi i Ziemi Łódzkiej

18.30 -  zakończenie obrad

20.00 -  wieczór integracyjny w restauracji "Soplicowo" (ul. Wigury 12a)

5 grudnia 2009 r. (sobota)

7.00 śniadanie

8.00–11.00 wycieczka po Łodzi

12.00  IV sesja
Dyskusja nad załącznikami do Rozporządzenia MSiT w sprawie przewodników i pilotów wycieczek
Prezentacja wstępnej wersji kodeksu etyki przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

13.30 podsumowanie konferencji, prezentacja wniosków

Zobacz także
2009-12-07V Forum Pilotażu i Przewodnictwawięcej
2009-11-30Zrównoważony rozwój - szkolenie więcej
2009-11-17Koło Naukowe zaprasza...więcej
2009-11-04Katalog dobrych praktyk polskich i norweskichwięcej
2009-11-01Kultura i turystyka 2009więcej
2009-10-31Nowa publikacja Wyd. WSTH w Łodziwięcej
2009-10-30Egzamin Accueil edycja czwarta – 22-24 czerwca 2009więcej
2009-10-01Inauguracja roku akademickiego 2009/10więcej
2009-09-11Zmiana Rektora WSTHwięcej
2009-07-10Nowa publikacja WSTH!więcej
2009-07-10Konferencja - komunikat nr 2więcej
2009-06-22Krajoznawcze ćwiczenia terenowe 2009więcej
2009-06-01Study tour po Norwegiiwięcej
2009-05-30Ukraińcy w Łodzi 2009więcej
2009-05-24Wystawa „Rowerem po Bornholmie"więcej
2009-04-30Klasy patronackie WSTHwięcej
2009-04-29Najlepsze prace o turystycewięcej
2009-04-27Kurs Przewodników Beskidzkichwięcej
2009-04-20IX Festiwal Nauki, Techniki i Sztukiwięcej
2009-04-18Nowy numer Turystyki i Hotelarstwawięcej
2009-04-16Otwarcie wystawy więcej
2009-04-07Wizyta w Czerniowcachwięcej
2009-04-06IV Spotkania Turystyczne dla Nauczycieliwięcej
2009-03-25Odkrywanie tajemnic winawięcej
2009-03-24Konkurs więcej
2009-03-23Dodruk więcej
2009-03-1351 LO - dzień otwartywięcej
2009-03-10Wystawa „Twarze buka” otwarta!więcej
2009-03-06Hotel ANDELS - spotkanie rekrutacyjnewięcej
2009-03-06A to Polska właśnie...więcej
2009-03-05Nowa publikacja pracowników WSTHwięcej
2009-02-12Akademia rezydentówwięcej
2009-02-12„A to Polska właśnie…”więcej
2009-02-11WSTH na XII Łódzkich Targach Edukacyjnychwięcej
2009-01-22Kolejna publikacja w PWE!więcej
2009-01-22Delegacja CzIH-E w Łodziwięcej
2009-01-22Konkurs dla absolwentówwięcej
2009-01-20Biuro Podróży TRIADA zatrudni pilotów!więcej
2009-01-12Wystawa więcej
2008-12-17Przewodnik multimedialnywięcej
2008-12-14Kursy zawodowe!więcej
2008-12-03Studenci WSTH na IV Targach Imprez i Podróży ADRENALINAwięcej
2008-12-03Profesor Tadeusz Morawski w WSTH!więcej
2008-11-27Konferencja "Kultura i turystyka - razem, ale jak?"więcej
2008-11-19Geografia turystyki Polski. Przewodnik...więcej
2008-11-15Kurs wiedzy o winiewięcej
2008-11-03Moje miejsce wakacyjnych powrotówwięcej
2008-10-29Współpraca z klasą turystyczno-hotelarską 51 LO rozpoczętawięcej
2008-10-29Wernisaż wystawy fotograficznejwięcej
2008-10-24Konferencja pt. więcej
2008-10-24Nowy numer czasopisma więcej
2008-10-22Konferencja „Rola krajoznawstwa i turystyki w życiu osób niepełnosprawnych” za nami!więcej
2008-10-06Inauguracja roku akademickiego 2008/09więcej
2008-09-28Vademecum znów w sprzedaży! więcej
2008-09-17Konferencje!!!więcej
2008-09-04Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009więcej
2008-07-15?Druga wyprawa w Polskę Nieznaną?więcej
2008-06-11Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o turystyce w regionie łódzkim rozstrzygniętywięcej
2008-06-09Studenci z Rosji i Ukrainy w Łodziwięcej
2008-05-26W dniach 18-21 maja 2008 r. przebywał w Łodzi prof. Igor D. Rudinskiywięcej
2008-05-14Dodruk ?Kultury i turystyki?więcej
2008-05-14Rozwija się współpraca z Instytutem Handlowo-Ekonomicznym w Czerniowcach!więcej
2008-04-22Nowy numer więcej
2008-04-22Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o turystyce w regionie łódzkim rozstrzygniętywięcej
Na skróty

PartnerzyWyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
ul. Senatorska 11 93-192 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70