Biblioteka / Nowości / 12/09
Menu
|
Znajdź nas
na FaceBook
12/09
 

Autor: Hanna Kunachowicz
Tytuł: Zasady żywienia człowieka
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2007
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 

Publikacja zawiera informacje o podstawowych składnikach w żywności, witaminach, składnikach mineralnych, normach żywienia, zasadach prawidłowego żywienia, racjach pokarmowych, organizacji żywienia zbiorowego i wielu innych aspektach związanych z zasadami żywnie człowieka.
 
Autor: Beata Konopska
Tytuł: Ziemia Kaszubska
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo PPWK


W przewodniku po Ziemi Kaszubskiej znajdują się informacje o regionie, mapy turystyczne, plany miast, praktyczny informator, a w przeważającej części propozycje tras wycieczkowych .
 

Autor: Jerzy Roszkiewicz
Tytuł: Podziemne trasy turystyczne
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo „Daunpol"

Kolejną propozycję z cyklu "Przewodniki po Polsce". Tym razem autorzy proponują niesamowitą przygodę z podziemnymi atrakcjami. Bogato ilustrowany przewodnik zawiera opisy najciekawszych podziemnych obiektów turystycznych w Polsce od naturalnych formacji skalnych, przez obiekty przemysłowe i pomilitarne, aż po najsłynniejsze w Polsce krypty i katakumby.
 
Autor: Bogusław Michalec
Tytuł: Polska ginąca
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2007
Wydawnictwo „Carta Blanka"Ten bogato ilustrowany album, podzielony jest na pięć części: wieś, święta i obrzędy, mniejszości wyznaniowe i narodowe, miasto, oraz transport. W każdej z nich autor przedstawia fascynujące, ale jednak odchodzące do przeszłości obyczaje, tradycje. Prezentuje interesujące budowle, opuszczone obiekty dawnych wierzeń i zwyczajów.
 
Autor: Marek Barszcz
Tytuł: Technika
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo „Carta Blanka"
Autor publikacji podjął próbę przekonania czytelnika do odwiedzenia miejsc związanych z dziedzictwem przemysłowym. Album prezentuje imponujące zakłady przemysłowe, budowle prezentujące niebywałe rozwiązania techniczne, kopalnie, wąskotorówki, solne kaplice etc.
 

Tytuł: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom 1 Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny
Miejsce wydania: Poznań
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama MickiewiczaKsiążka poświęcona jest metodom oceny przyrodniczych zasobów turystycznych. Omówiono w niej zasoby naturalne, w tym rzadko uwzględniane w opracowaniach geograficznych zasoby świata zwierzęcego oraz możliwości wykorzystania turystycznego obszarów mokradłowych. Przedstawiono także wybrane metody badań stosowane do oceny oddziaływania wybranych form turystyki na środowisko przyrodnicze.
 
Tytuł: Organizacja usług turystycznych i hotelarskich
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo SGGW
Publikacja ta stanowi wielowątkowy materiał, od pojęć definicyjnych z zakresu turystyki i hotelarstwa, poprzez wybrane zagadnienia organizacyjno- prawne, organizację pracy w hotelu, strukturę organizacyjną, funkcjonowanie biur podróży, imprezy turystyczne, organizację usług agroturystycznych w Polsce, turystykę na terenach chronionych, jakość usług turystycznych, żywienie w turystyce, obsługę konsumenta, finansowe aspekty działalności turystycznej i hotelarskiej oraz marketing, reklamę i promocję w turystyce.
 


Tytuł: Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce
Miejsce wydania: Poznań
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo WSHiGKolejny tytuł z serii Monografie, tym razem poświęcony jest takim zagadnieniom jak: współczesne wartości wychowawcze rekreacji i turystyki, przyrodnicze aspekty rozwoju rekreacji i turystyki, uwarunkowania współczesnej turystyki, uczestnictwo różnych grup społecznych w rekreacji ruchowej.
 
Autor: Marek Barszcz, Judyta Kurowska- Ciechański, Ariel Ciechański
Tytuł: Technika
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo Carta Balnka
W przewodniku tym przedstawiono 90 najciekawszych i najważniejszych zabytków związanych z techniką oraz dziedzictwem przemysłowym. Wśród opisanych obiektów znalazły się m.in. fabryki, huty, walcownie, latarnie, młyny, kopalnie i sztolnie, muzea, skanseny, linie tramwajowe i kolejowe, kanały, mosty i wiadukty.
 

 


Autor: Kazimierz Staszewski
Tytuł: Ilustrowany przewodnik po Pabianicach, Łasku i powiecie łaskim (woj. łódzkie)
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2009
Wydawnictwo Grako 
 

Autor: Hanna Zawistowska
Tytuł: Zmiany w strukturze organizacyjnej turystyki w Polsce
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo Uczelni WarszawskiejAutorka publikacji omawia zmiany rozwoju i organizacji turystyki w Polsce w poszczególnych latach. Uwzględnia również wpływ działań administracji rządowej, organów terenowych, samorządu gospodarczego, niekomercyjnych jednostek organizacyjnych, jednostek dydaktyczno- badawczych na turystykę.
 


Tytuł: Współczesne formy turystyki kulturowej
Miejsce wydania: Poznań
Rok wydania: 2009
Wydawnictwo AWF


Współczesne formy turystyki kulturowej to monografia naukowa, w której można znaleźć artykuły poświęcone turystyce miejskiej, muzealnej, prawnie chronionego dziedzictwa kulturowego, eventowej, studyjnej, religijnej i pielgrzymkowej, etnicznej, industrialnej, literackiej i filmowej, kulinarnej, historyczno-militarnej, zjawisk paranormalnych, przyrodniczo-kulturowej, sztuk walki oraz tanatoturystyki i enoturystyki, które zaprezentowane są zarówno w kontekście polskim, jak i ogólnoświatowym. Ponadto, na monografię składają się opracowania dotyczące ekonomicznych aspektów turystyki kulturowej, podróży po szlakach kulturowych oraz specyfiki turystyki kulturowej w ujęciu regionalnym na przykładzie Wielkopolski. Publikacja stanowi platformę spotkania specjalistów zajmujących się w naszym kraju naukowym badaniem oraz dydaktyką w zakresie turystyki kulturowej i poszczególnych jej form. Książka adresowana jest do wykładowców przedmiotów turystycznych oraz doktorantów, magistrantów i dyplomantów piszących prace z zakresu turystyki kulturowej, do studentów turystyki, czynnych pilotów wycieczek i przewodników, do organizatorów turystyki, pracowników instytucji i organizacji zajmujących się planowaniem i koordynowaniem turystyki oraz jej promocją, wreszcie do wszystkich zainteresowanych tą dziedziną turystyki.
 
Tytuł: Turystyka i rekreacja jako formy aktywności społecznej
Miejsce wydania: Poznań
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo WSTiZ
Publikacja z serii Monografie skupia się wokół czterech tematów przewodnich:
▪ przestrzenne aspekty turystyki
▪ turystyka aktywna i agroturystyka
▪ humanistyczne podstawy turystyki i rekreacji
▪ niepełnosprawni a turystyka i rekreacja

 

Tytuł: Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji
Miejsce wydania: Poznań
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej

Praca pod redakcją Grzegorza Gołembskiego dotyka zagadnień związanych konkurencyjnością regionów turystycznych. Analizie poddane zostały czynniki wpływające na konkurencyjność, sposoby jej zwiększania, oraz działalność firm i samorządów kształtowaniu w pobudzaniu konkurencyjności.
 


Tytuł: Turystyka miejska
Miejsce wydania: Bydgoszcz
Rok wydania: 2007
Wydawnictwo WSG Publikacja pod redakcją Andrzeja Matczaka zawiera pięć artykułów dotyczących turystyki miejskiej:
Turystyka miejsca - kierunki badań geograficznych
Badania turystyki miejskiej w Wielkiej Brytanii
Atrakcje turystyczne miast
Badanie rynku Multikina w Bydgoszczy
Centra handlowe jako atrakcja i sposób spędzania wolnego czasu. Przypadek Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy.
 Tytuł: Podstawy rekreacji i turystyki
Miejsce wydania: Wrocław
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo AWF


 W książce znalazła się zarówno terminologia z zakresu turystyki i rekreacji, jak również formy turystyki i rekreacji, imprezy rekreacyjne i turystyczne, zagadnienia dotyczące turystyki kwalifikowanej wraz z zasadami obsługi i organizacji.
 
 Autor: Beata Meyer
Tytuł: Kształtowanie układów przestrzenno- funkcjonalnych przez turystykę
Miejsce wydania: Szczecin
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
 Autorka w swojej książce próbuje odpowiedzieć na pytanie o wpływ turystyki na układ przestrzenno- funkcjonalny. Swoją pracę podzieliła na cztery rozdziały:
W pierwszym omówiła czynniki determinujące funkcjonowanie układów przestrzenno- funkcjonalnych, następnie determinanty rozwoju turystyki w przestrzeni, znaczenie turystyki dla systemów społeczno- gospodarczych, oraz formowanie układów przestrzenno- funkcjonalnych.
 

Tytuł: Aktywność fizyczna i odżywianie się jako uwarunkowania promocji zdrowia
Miejsce wydania: Poznań
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo WSTiZ
 Publikacja pod redakcją Ewy Szczepanowskiej i Marka Sokołowskiego dotyka wielu tematów związanych z odżywianiem i promocją zdrowia. Monografia podzielona jest tematycznie na następujące zagadnienia: aktywność i rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, aktywność fizyczna w różnym wieku, aktywność fizyczna grup zawodowych i w schorzeniach, nowe formy aktywności, odżywianie się w turystyce i rekreacji.
 
Tytuł: Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność
Miejsce wydania: Częstochowa
Rok wydania: 2009
Wydawnictwo WSHiT

 Treść artykułów zamieszczonych w niniejszej monografii poświęcona jest wpływom tradycyjnej żywności na rozwój turystyki w regionach. Omówione zostały kuchnie regionalne, ich udział w promocji regionu, znaczenie bazy gastronomicznej dla atrakcyjności oferty turystycznej i wiele innych zagadnień związanych z tym tematem.
 

Autor: Ryszard Poradowski, Andrzej Gramsz
Tytuł: Łask - trzy kolory
Miejsce wydania: Łask
Rok wydania: 2009
Wydawnictwo Grako

 Przewodnik turystyczny po Łasku, w sposób interesujący przedstawia dzieje tegoż miasta (tekst wzbogacają ilustracje z dawnych czasów), atrakcje turystyczne (a w nich informacje o mieście i okolicy). W ostatniej części publikacji autorzy umieścili ABC regionu, czyli skrótowe dane dotyczące różnych miejsc i wydarzeń.
 
Autor: Józef Sala
Tytuł: Formy współczesnego hotelarstwa
Miejsce wydania: Kraków
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Książka autorstwa Józefa Sali w sposób dokładny i przejrzysty opisuje zagadnienia związane z genezą hotelarstwa, podstawowymi pojęciami, kategoryzacją. Najwięcej miejsca autor poświęcił na omówienie rodzajów hoteli, od biznesowych, kurortowych, moteli, małych hoteli, tanich hoteli, hoteli przy kasynach, gospodarstwach agroturystycznych, schroniskach młodzieżowych, górskich, hotele spa&wellnes etc.
 
  
 
 
  
 
 
  
 
Na skróty

PartnerzyWyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70