O uczelni / Współpraca
Menu
|
Znajdź nas
na FaceBook
Współpraca

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Ważnym elementem funkcjonowania każdej szkoły wyższej są kontakty międzynarodowe. W wyniku podpisanych umów WSTH w Łodzi stale współpracuje z Uniwersytetem Humanistycznym w Smoleńsku (Rosja) oraz Instytutem Handlowo-Ekonomicznym w Czerniowcach (Ukraina). Współpraca ta obejmuje m.in. coroczną wymianę grup studenckich i wykładowców, udział w konferencjach naukowych, publikację artykułów w uczelnianych czasopismach. Dodatkowo studenci są także współorganizatorami pobytów zagranicznych gości (np. jako przewodnicy po Łodzi i regionie).
Mniej formalne, choć również regularne, kontakty WSTH posiada jeszcze z kilkoma innymi uczelniami, np. Uniwersytetem Michała Romera w Wilnie (Litwa) czy Uniwersytetem w Preszowie (Słowacja).
Od 2006 r. datuje się współpraca WSTH z Hotelfachschule w Thun (Szwajcaria). Jej efektem jest utworzenie centrum egzaminacyjnego kompetencji językowych (jęz. angielski i niemiecki) dla branży turystycznej Accueil. Na podstawie przeprowadzanych w Łodzi egzaminów, ta renomowana szwajcarska szkoła wydaje certyfikaty honorowane w całej Unii Europejskiej.

WSTH w Łodzi jest również aktywnym partnerem wielu europejskich projektów branżowych. W latach 2006-08 uczelnia - obok 12 organizacji (instytucji pozarządowych, stowarzyszeń, ośrodków badawczych) z 8 krajów europejskich - brała udział w projekcie DIADA, dotyczącym turystyki osób niepełnosprawnych. W 2009 r. zaś uczestniczyła w „Polsko-norweskim partnerstwie na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej osób dorosłych".

Na skróty

PartnerzyWyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70